ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב

מס' 2011003 מתאריך 22/06/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
שקמים, חוף אשקלון, גברעםתוכנית6/ 03/ 121/ 5הרחבת קבוץ גברעם
רמת נגב, רביביםתוכנית20/ 03/ 106/ 4אזור תעשייה ומשק - רביבים
אבו בסמה, גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, אבו תלול, תחום מחוזי גליליתוכנית28/ 02/ 111תכנית מתאר אבו תלול
שמעונים, מרחבים, שדות נגב, בית הגדיתוכנית7/ מפ/ 1033מתקן פוטו-וולטאי מושב בית הגדי