ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2011007 מתאריך 18/07/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 126אזור עמק שרה שלב ו' צפון09/08/2012
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
שמעונים, מרחבים, ניר משהתוכנית7/ 03/ 139/ 1מיקום מקלטים - מושב ניר משה
אופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 136רחוב הרצל 686 אופקים26/09/2011
חבל אילותתוכנית12/ 03/ 137/ 10מאגר מי קידוחים ממערב לקיבוץ יוטבתה
ירוחםתוכנית26/ 02/ 107/ 31מוקד תיירות ונופש פארק ירוחם
באר שבעתוכנית5/ 03/ 199/ 4מגורים במגרש 16 א' ברחוב פריבס 23, 25 שכונת רמות13/03/2012
תמרתוכנית10/ 03/ 139/ 33מסחר ושרותי דרך עין בוקק05/01/2012
עומרתוכנית14/ 03/ 117/ 6שינוי בזכויות בניה למגרש 34 רחוב אגמון 1031/08/2011
שקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 120/ 7קידוח ''יד מרדכי 18''05/01/2012
באר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 102מגורים במגרש 186, רחוב התיבונים1 נאות לון
שמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ 03/ 192/ 16מגרש 503 מבועים24/04/2012
בני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 85תחנת תדלוק בדרך מס' 3126/09/2011
באר שבעתוכנית5/ 03/ 169/ 38מגרש מגורים ברחוב חז''ל 51 שכונה ב' באר שבע07/11/2011
נתיבותתוכנית22/ 03/ 122/ 2הגדלת זכויות בניה למגרש מסחרי ברכת הארץ01/12/2011
מצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 117/ 6מגרש 14 רחוב השיטה 2222/12/2011
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 186בית מגורים רחוב שומרון 84 שכונת נאות לון22/12/2011
באר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 105מגרש 77 רח' בן סרוק מנחם 6 שכ' נאות לון26/09/2011
באר שבעתוכנית5/ 03/ 134/ 40שינויים במגרשים מס' 170 ו- 170א' ברחוב השיטה שכונת נווה נוי07/11/2011
אילתתוכנית2/ 03/ 235/ 11מגרש 326 משעול הזית 4 שחמון 421/05/2012
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 151/ 5קטע דרך מקומית בין בי"ס כנות לבין דרך מס' 3922 (מס' קודם 8/ מק/ 2116)22/12/2011