ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה למיתקנים פוטו-וולטאים

מס' 14 מתאריך 10/07/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
חבל אילותתוכנית12/ מפ/ 1002מתקן פוטו-וולטאי - נאות סמדר27/11/2011
שמעונים, שער הנגב, נחל עזתוכנית7/ מפ/ 1003מתקן פוטו-וולטאי, קיבוץ נחל עוז26/09/2011
בני שמעון, להבתוכנית7/ מפ/ 1002מתקן פוטו-וולטאי, קיבוץ להב (ליד שומריה)09/01/2012
ערבה תיכונה, הערבה התיכונה, חצבהתוכנית30/ מפ/ 1001מתקן פוטו וולטאי מושב חצבה24/05/2012
שמעונים, שער הנגב, ארזתוכנית7/ מפ/ 1026מתקן פוטו וולטאי קיבוץ ארז
שקמים, חוף אשקלון, בית שקמהתוכנית6/ מפ/ 1004מתקן פוטו-וולטאי - בית שיקמה19/07/2012
שמעונים, שער הנגב, דורותתוכנית7/ מפ/ 1030מתקן פוטו-וולטאי - קיבוץ דורות14/11/2012
בני שמעון, נבטיםתוכנית31/ מפ/ 1003מתקן פוטו-וולטאי מושב נבטים26/11/2012
שמעונים, שדות נגב, שבליםתוכנית7/ מפ/ 1038מתקן פוטו וולטאי מושב שיבולים