ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2011008 מתאריך 25/07/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
בני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 56שטחים פתוחים במועצה האזורית בני שמעון
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 117אזוור תעשיה דרומי מס' 4 אשדוד
באר טוביה, באר-טוביה, אמוניםתוכנית8/ 03/ 120/ 15מושב אמונים - באר טוביה
אילתתוכנית2/ 03/ 105/ 34הזדרת זכויות בניה - אזור תעשיה ישן
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 387/ 13 מגרשי מגורים בשכ' 11 - כסייפה
ירוחםתוכנית26/ 02/ 107/ 32מגרש 313 מעגל הזוגן 1451/2 ירוחם24/04/2012
בני שמעון, תדהרתוכנית31/ 03/ 145/ 2מושב תדהר- שינויים ביעודי קרקע במגרשים מס' 62-65, 46
אילתתוכנית2/ 03/ 105/ 36מבנה למסחר ואכסניית עובדים באזור תעשיה
אילתתוכנית2/ 03/ 235/ 12מבנה צמוד קרקע במגרש 213, שכונת שחמון רובע 4
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 02/ 310/ 19שכונה 8 - ערערה בנגב , מגרשים 900 901 271-277, 289-294
באר שבעתוכנית5/ 03/ 134/ 41שינוי יעוד ממסחר למגורים א' שכונת נווה נוי22/08/2012
שקמים, יואב, ורדוןתוכנית6/ 03/ 180/ 4מגרש 63 א' - ורדון
אילתתוכנית2/ 03/ 135/ 82כיכר הזאבים, מגרשדים 56-61
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 131חיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה ועיבוי בינוי בכפוף לסע' 23 בתמ"א 38
אילתתוכנית2/ 02/ 115/ 37גבעה 106 אילת
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 167שמורת טבע בריכת רוברטס
אילתתוכנית2/ 03/ 115/ 36חלקה 122 שכונת צופית עילית אילת
באר שבעתוכנית5/ 03/ 209/ 26מגורים במגרש מס' A 225 רח' רפאל קלצ'קין 32, שכ' נווה מנחם באר שבע
אילתתוכנית2/ 03/ 235/ 15מגרש 288, משעול מנגו 14, שחמון רובע 401/11/2012
באר שבעתוכנית5/ 03/ 211/ 33מגורים במגרש A 382 שכונת נחל בקע01/11/2012
עומרתוכנית14/ 03/ 122אזור מבני משק ומגדל המים
אשדודתוכנית3/ 03/ 109/ 19איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים בין מגרשים המיועדים לשב''צ לשצ''פ (3/ מק/ 2192)
באר שבעתוכנית5/ 03/ 162/ 30מגרש מגורים מס' 19 ברח' שלמה בן יוסף 12