ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2011008 מתאריך 11/07/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 104מרכז תיירות דרך יותם - אילת01/11/2012
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 67תעסוקות לא חקלאיות בחלקות א' במועצה אזורית באר טוביה
ערדתוכנית24/ 02/ 101/ 42מיזמים תיירותיים בפארק ערד26/11/2012
חבל אילותתוכנית12/ 03/ 191חקלאות ימית - פ.ג.פ
קרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 92''לב הפארק'' מגרש מס' 113
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 204תכנית מתאר מקומית להקמת סוככים עונתיים בעונת החורף