ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2011008 מתאריך 22/08/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שמעונים, אשכול, עמיעזתוכנית7/ 03/ 239/ 6מושב עמי עוז
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 100כביש גישה לתחנת רכבת מזרחית לצומת עד הלום
תוכנית30/ 02/ 291אזור תעסוקה מושב חצבה22/12/2011
אשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 90רובע א' - מגרש 1800 - אשדוד
אופקים, שמעוניםתוכניתד/ 7/ 02/ 460כביש אופקים - שדה תימן
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
אשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 91רובע א' - אשדוד
חבל אילותתוכנית12/ 02/ 112/ 7מכרות תמנע26/01/2012
שקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 104/ 9פל''ח (פעילות לא חקלאית) בכול ישוב מוצעה אזורית לכיש
תוכנית10/ 02/ 100/ 68שמורת טבע המכתש הקטן
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 276תכנית מפורטת למושב יתד מס' 1 בפתחת שלום
שמעוניםתוכנית7/ 03/ 277ישוב מס' 2 - ישובים בחבל הבשור בפיתחת שלום
שמעונים, שדות נגב, שובהתוכנית7/ 03/ 149/ 11אתר לסילוק פסולת יבשה דרומית מערבית למושב שובה
ערדתוכנית24/ 02/ 146הגבעות המזרחיות - אזור קמפינג בדואי ''האהל של עזאת''
חבל אילותתוכנית12/ 02/ 181מיזם תיירות עברונה
חבל אילות, יטבתהתוכנית12/ 03/ 113/ 2מרכז מבקרים בשמורת יוטבתה
ירוחם, להבים, מצפה רמוןתוכנית20/ 02/ 310חוות חקלאיות תיירותיות ''דרך היין''
גלילית מחוז הדרוםתוכנית11/ 03/ 259מתקן אנטנה שדור בהר מרבץ
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 302/ 22מט''ש צאלים09/08/2012
שקמים, חוף אשקלון, ניצןתוכנית6/ 03/ 291/ 2ניצן
קרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 155/ 21מגרש 101 ברחוב בן גוריון 18 קריית מלאכי05/01/2012
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 25שינוי זכויות בניה - מגרש 218 שכונה 2 ערערה26/01/2012
שקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 120/ 7קידוח ''יד מרדכי 18''05/01/2012
באר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 47מגרש מס' B 12, רחוב הנרי נויפלד 24 שכונת רמות01/11/2012
אילתתוכנית2/ 03/ 243מסחר ומוסדות ציבור - שכונת גנים ב' - אילת15/02/2012
רהטתוכנית17/ 03/ 300/ 7שכונה 8 מגרש 5201/12/2011
שמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 330/ 9שגב שלום - שכונה א מגרשים 236
קרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 90תחנת כיבוי אש באזור תעשיה, קריית מלאכי
שמעונים, מרחביםתוכנית7/ 03/ 540תחנה לשאיבת מים "לב הנגב לאורים"01/12/2011
באר שבעתוכנית5/ 03/ 109/ 23מגרש 149 ברחוב יפתח הגלעדי 20
באר שבעתוכנית5/ 03/ 215/ 12מגורים ברחוב יצחק מודעי 15 שכונת רמות ד'22/12/2011
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 126/ 35מתחם ש''י עגנון
אשדודתוכנית3/ 03/ 114/ 48קביעת כניסות חדשות למגרש לתחנת דלק - אשדוד (מס' קודם 3/ מק/ 2210)
שקמים, חוף אשקלון, נצניםבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 139שימוש חורג בקרקע חקלאית להקמת מגרש כדורגל - קיבוץ ניצנים
קרית גתתוכנית9/ 03/ 106/ 5רחוב הפרדס מגרשים 16, 15, 48, 47, 52, 55 - קרית גת07/11/2011
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 279תוכנית מפורטת לישוב מס' 7 בפיתחת שלום
שקמים, יואב, שדה יואבתוכנית6/ 03/ 184/ 2שינוי יעוד מאזור תעשיה לאזור מבני משק ומקרקע חקלאית לאזור תעשיה.
שקמים, שפיר, רוחהתוכנית6/ 03/ 128/ 1תיקון לתכנית מפורטת- שינוי גבולות ליגד מושב רווחה