ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה למיתקנים פוטו-וולטאים

מס' 15 מתאריך 08/08/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
חבל אילותתוכנית12/ מפ/ 1002מתקן פוטו-וולטאי - נאות סמדר27/11/2011
שמעונים, מרחבים, רנןתוכנית7/ מפ/ 1015מתקן פוטו-וולטאי מושב רנן14/11/2012
עומרתוכנית14/ מפ/ 1001מתקן פוטו-וולטאי עומר24/04/2012
שמעונים, מרחבים, פטישתוכנית7/ מפ/ 1023מתקן פוטו -וולטאי מושב פטיש07/05/2012
שקמים, חוף אשקלון, בית שקמהתוכנית6/ מפ/ 1004מתקן פוטו-וולטאי - בית שיקמה19/07/2012
שקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ מפ/ 1005מתקן פוטו-וולטאי כפר מנחם
שמעונים, שדות נגב, שבליםתוכנית7/ מפ/ 1038מתקן פוטו וולטאי מושב שיבולים