ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2011009 מתאריך 08/08/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
תוכניתתממ/ 4/ 14/ 40/ 2/ בתכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס 40/ 2/ ב מבנים יבילים לשרותים חיוניים27/10/2011
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 132פינוי מגרשים בחוף הים וחלוקה מחדש
דימונה, תמרתוכנית25/ 02/ 150שדה ניסוי והדגמה של אנרגיות מתחדשות07/11/2011
שורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתתמא/ 34/ ב/ 5/ אשינוי לתמא/ 34/ ב/ 5 - הגדלת תפוקת מתקן ההתפלה הקיים בפלמחים16/01/2012