ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2011010 מתאריך 15/08/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
שדרותתוכנית21/ 03/ 105/ 20הרחבת שטח למפעל תעשייה קיים - שדרות אזור התעשיה
רמת נגבתוכנית20/ 03/ 314מט''ש רמת הנגב
אשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 94התחדשות אורבנית, פיני בינוי ברחוב הדקל - רובע א'
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 297/ 2מגרשים 106, 107 שכונה 13 כסייפה
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 74שינוי יעוד משפ"פ וקרקע חקלאית למבני משק, באר טוביה
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 185צומת שד' רבין רחוב האצל (מס' קודם 4/ מק/ 2196)
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 104/ 34דיור מיוחד בשכונת ברנע
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 129חלוקת מגרש המיועד למלונאות למגרש למגורים ומגרש למסחר ותיירות - רובע טו' אשדוד
אילתתוכנית2/ 03/ 235/ 13תוספת בניה לבית טורי במשעול חרוב, רובע 4 בשחמון אילת
באר שבעתוכנית5/ 03/ 212/ 15איחוד וחלוקת מגרשים 97, 79 רח' פייגבאום
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 02/ 310/ 19שכונה 8 - ערערה בנגב , מגרשים 900 901 271-277, 289-294
באר שבעתוכנית5/ 03/ 212/ 16איחוד וחלוקת מגרשים 44, 45 - רח' פייגבאום 13 שכ' נווה מנחם
באר שבעתוכנית5/ 03/ 169/ 39הוספת בניה לבית מס' 99 ברחוב חז''ל, שכונה ב' באר שבע
נתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 170מגורים ברח' שבטי ישראל 30
נתיבותתוכנית22/ 03/ 106/ 21מגרש 4 - אזור תעשיה נתיבות
עומרתוכנית14/ 03/ 121בית מגורים ברחוב הדקל 59
אילתתוכנית2/ 03/ 250התחדשות עירונית באזור התעשיה הישן באילת
באר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 109מגרש B 401 ברח' קסריה 25 - באר שבע
עומרתוכנית14/ 03/ 122אזור מבני משק ומגדל המים