ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2011009 מתאריך 19/09/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אשדודתוכנית3/ 03/ 114/ 41בית כנר - אזור התעשיה
באר שבעתוכנית5/ 03/ 204תכנית מפורטת מבואה דרומית באר-שבע,"מתחם רסקו"30/03/2000
עומרתוכנית14/ 02/ 100/ 35התכנית בסמכות ועדה מקומית ומספרה הוא 14/ מק/ 1003
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 02/ 310/ 4בית עלמין ערורער05/01/2012
שקמים, יואב, ורדוןתוכנית6/ 02/ 104/ 5תוואי דרך למחנה צבאי בית גוברין
להביםתוכנית20/ 03/ 257נחל חוה - מחצבת שיש
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 84הרחבת נמל אשדוד
תוכנית30/ 03/ 122/ 1מרכז אזורי שלהב
תוכנית12/ 02/ 147/ 3כפר קהילתי שחרות - חבל אילות
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 109מבואה דרומית - באר שבע
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 131שכונת הרכס רמות19/12/2002
בני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 45קרית אשל - שדה תימן
אשדודתוכנית3/ 03/ 113/ 21מגרש 23 - רובע סיטי - אשדוד
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 97חוות הגמלים - אילת
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
חבל אילותתוכנית12/ 03/ 102/ 1מבואה וחניון ליה לקניון האדום (בשמ"ט מסיב אילת)
גלילית מחוז הדרוםתוכנית11/ 03/ 259מתקן אנטנה שדור בהר מרבץ
דימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 43שכונת חמי ישראל - אזור מגורים ג'22/12/2011
ערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכנית30/ 03/ 311חניון מואה (מספר קודם 30/ מק/ 3024)
תוכנית30/ 03/ 314הרחבת הישוב פארן
אילת, גלילית מחוז הדרוםתוכנית2/ 02/ 101/ 112שוניות מלאכותיות, מפרץ אילת
נתיבותתוכנית22/ 03/ 133מוסדות ציבור גרשונוביץ'22/12/2011
קרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 89בית הכנסת ''אליהו הנביא''21/05/2012
באר שבעתוכנית5/ 03/ 128/ 27מגורים במגרש 129 רחוב מבצע חורב שכונה ו' באר שבע05/01/2012
אופקיםתוכנית23/ 03/ 104/ 9מגרשים 858, 857 שכונת שפירא אפקים14/06/2012
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 182מתחם ר.א.ש אשכולי פז אשקלון22/12/2011
באר שבעתוכנית5/ 03/ 199/ 6מגרש 53 רח' הערים התאומות מס' 22/10 שכ' רמות באר שבע05/01/2012
אשדודתוכנית3/ 03/ 135/ 5חלוקה בהסכמת בעלים במגרשים צמודי קרקע רובע יז' (מס' קודם 3/ מק/ 2232)15/02/2012
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 121טורבינות רוח רמת יותם
בני שמעון, משמר הנגבתוכנית7/ 03/ 104תיקון לתכנית מפורטת- משמר הנגב
אשדודתוכנית3/ 03/ 109/ 2רובע ז'- אשדוד
באר שבעתוכנית5/ 02/ 101/ 10שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מגורים ג'- גוש 38033
באר שבעתוכנית5/ 03/ 106/ 8אזור למבני מלאכה גושים 38009, 38038- מול משקי עזר.
באר שבעתוכנית5/ 03/ 140/ 4שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח מסחרי- קיוסק ברח' מימון פינת רח' הכנסת, ב"ש.
שמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 363תכנית מפורטת צ/2 לקיה.