ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2011010 מתאריך 03/10/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אילתתוכנית2/ 03/ 110/ 17שכונת המאפיה - שימוש מעורב - אילת24/04/2012
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
חבל אילותתוכנית12/ 02/ 112/ 7מכרות תמנע26/01/2012
שקמים, יואב, קדמהתוכנית6/ 03/ 214/ 6אתר לכריית חרסית קדמה14/06/2012
עומרתוכנית14/ 03/ 120פארק תעסוקה עומר
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 21הגדלת זכויות בניה במגרש 226 שכונה 2 ערערה26/01/2012
באר טוביה, באר-טוביה, חצבתוכנית8/ 03/ 135/ 11תוספת 8 מגרשי מגורים במושב חצב
באר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 100מגורים במגרש מס' 162, רחוב הרב האי גאון 22, נאות לון22/12/2011
באר טוביה, באר-טוביה, עזריקםתוכנית8/ 03/ 115/ 15תוספת 10 מגרשים במושב עזריקם
אבו בסמה, גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, מכחולתוכנית28/ 03/ 404שכונת אל באט - מכחול22/08/2012
אילתתוכנית2/ 03/ 204/ 1תוספת זכויות בניה צוקי השמש אילת24/04/2012
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 117בית מגורים ברחוב לוטוס מגרש 398 גנים ב'