ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2011010 מתאריך 12/09/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 153אזור אשכולי פז - אשקלון23/11/2005
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (3)דיון עקרוני
בני שמעון, שמעונים, מרחביםתוכנית7/ 02/ 491שמורת טבע ויער - פארק הלס
קרית גתתוכנית9/ 02/ 140קרית גת צפון
גלילית מחוז הדרום, רמת חובב, רמת נגבתוכניתד/ 11/ 03/ 266מסילת ברזל לעיר הבה"דים26/11/2012
אשקלון, גלילית מחוז הדרום, שקמיםתוכנית4/ 02/ 101/ 183מכלל אשקלון של חברת קצא''א
רמת נגבתוכניתתמא/ 37/ א/ 1/ 7חיבור תחנות הכח הסולריות באשלים למערכת הולכת הגז הטבעי