ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2011011 מתאריך 07/11/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 174אתר לתחנת משנה לחשמל (תחמ''ש) אשקלון צפון
שקמים, יואב, קדמהתוכנית6/ 03/ 214/ 6אתר לכריית חרסית קדמה14/06/2012
באר שבעתוכנית5/ 03/ 134/ 30רחוב צבר שכונת נווה נוי באר שבע13/03/2012
אילתתוכנית2/ 03/ 204/ 1תוספת זכויות בניה צוקי השמש אילת24/04/2012
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 117בית מגורים ברחוב לוטוס מגרש 398 גנים ב'
אשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 95תוספת קומות ויחידות למקבץ דיור קיים - רובע א'13/03/2012
אשדודתוכנית3/ 03/ 114/ 49אזור תעשיה 2 - רח' האורגים אשדוד - מס' קודם 3/ מק/ 213919/07/2012
באר שבעישות כללית5/ 03/ 151/ 22/ אבקשה להיתר בניה להריסת בית מגורים ישן והקמת בית מגורים דו קומתי