ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2011011 מתאריך 26/09/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
שמעונים, שער הנגב, נחל עזתוכנית7/ 03/ 238/ 3הרחבת קיבוץ נחל עוז
ערבה תיכונה, הערבה התיכונה, צופרתוכנית30/ 03/ 308חאן דרך הבשמים צופר
שמעונים, שער הנגב, מפלסיםתוכנית7/ 03/ 114/ 6מתקן לטיפול בשפכים - קיבוץ מפלסים
שמעונים, מרחביםתוכנית7/ 03/ 173/ 3אזור תעשיה מרחבים
ערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכנית30/ 02/ 310ספא ''ערבה בצל ההר''19/11/2012
נתיבותתוכנית22/ 03/ 106/ 19ספורמרקט ''היפרכהן''
ערבה תיכונה, הערבה התיכונה, חצבהתוכנית30/ 03/ 313הרחבת מושב חצבה
ערבה תיכונה, הערבה התיכונה, צופרתוכנית30/ 03/ 312הרחבת מושב צופר
גלילית מחוז הדרום, שמעונים, ערערה בנגב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכניתד/ 11/ 03/ 265מסילת ברזל לבסיס נבטים והיישוב ערערה בנגב
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 538מאגר כיסופים למי שפד''ן
ערדתוכנית24/ 02/ 101/ 43פארק ערד
אשדודתוכנית3/ 03/ 130/ 20תוספת יח''ד וזכויות בניה במגרש 2015 - רובע יב' אשדוד09/08/2012
אילתתוכנית2/ 03/ 193/ 3בית במשעול קרקל 10, מגרש 53 שכונת נוה מדבר09/08/2012
באר שבעתוכנית5/ 03/ 212/ 15איחוד וחלוקת מגרשים 97, 79 רח' פייגבאום
באר שבעתוכנית5/ 03/ 212/ 16איחוד וחלוקת מגרשים 44, 45 - רח' פייגבאום 13 שכ' נווה מנחם
באר שבעתוכנית5/ 03/ 169/ 39הוספת בניה לבית מס' 99 ברחוב חז''ל, שכונה ב' באר שבע
שקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 133/ 2מתחם משקי הדרום / סיבי הדרום
שמעונים, שדות נגב, זרועהתוכנית7/ 03/ 140/ 6זרועה - חוות לולים - חלקה 1319/07/2012
אילתתוכנית2/ 03/ 249/ 2בית מגורים ברחוב עין עקרבים, מגרש 112 א', רובע 8
עומרתוכנית14/ 03/ 122אזור מבני משק ומגדל המים
קרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 156/ 2אחוזת רוטנר
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 206לב לנוי באר - שבע
בני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 93דרך מס' 3253 - דרך גישה לסנסנה