ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב

מס' 2011004 מתאריך 21/09/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 126אזור עמק שרה שלב ו' צפון09/08/2012
חבל אילותתוכנית12/ 02/ 152/ 1פונדק הק"מ ה- 101
שקמים, לכיש, נהורהנושאמחוז דרום (7)הודעות היו"ר - ו.מקצועית לביוב
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
נושאמחוז דרום (6)ועדה מקצועית לביוב
ערבה תיכונה, הערבה התיכונה, צופרתוכנית30/ 03/ 312הרחבת מושב צופר
גלילית מחוז הדרום, שמעונים, ערערה בנגב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכניתד/ 11/ 03/ 265מסילת ברזל לבסיס נבטים והיישוב ערערה בנגב
גלילית מחוז הדרום, רמת חובב, רמת נגבתוכניתד/ 11/ 03/ 266מסילת ברזל לעיר הבה"דים26/11/2012
שקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 315מתקני הספקת מים זהר (מאגרים)