ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה למיתקנים פוטו-וולטאים

מס' 16 מתאריך 11/09/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
שמעונים, שדות נגב, סעדתוכנית7/ מפ/ 1022מתקן פוטו-וולטאי סעד22/10/2012
עומרתוכנית14/ מפ/ 1001מתקן פוטו-וולטאי עומר24/04/2012
בני שמעוןתוכנית28/ מפ/ 1001מתקן פוטו וולטאי - תראבין01/12/2011
באר טוביה, באר-טוביה, אמונים, חצב, כפר אחים, תלמי יחיאלתוכנית8/ מפ/ 1001מתקן פוטו-וולטאיי במושבים שפיר, כפר אחים, תלמי יחיאל, חצב, אמונים27/08/2012
בני שמעון, שמעונים, מרחבים, שדה צביתוכנית7/ מפ/ 1034מתקן פוטו-וולטאי שדה צבי
שמעונים, אשכול, ישעתוכנית7/ מפ/ 1037מתקן פוטו-וולטאי מושב ישע
שמעונים, אשכול, יבולתוכנית7/ מפ/ 1036מתקן פוטו-וולטאי מושב יבול
בני שמעון, שמעונים, מרחבים, תדהרתוכנית7/ מפ/ 1035מתקן פוטו-וולטאי תדהר
שקמים, חוף אשקלון, גיאהתוכנית6/ מפ/ 1007מתקן פוטו-וולטאי - גיאה
שמעונים, אשכול, אוריםתוכנית7/ מפ/ 1039מתקן פוטו-וולטאי קיבוץ אורים26/11/2012