ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2011012 מתאריך 05/12/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מיתרתוכנית15/ 02/ 107ישוב פרברי חירן (מס' קודם 11/ 02/ 241)
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
עומרתוכנית14/ 02/ 100/ 43מועדון + 50 - ברחוב אשל 67 א' - עומר
בני שמעון, שקמים, לכישתוכנית7/ 02/ 305/ 76יערות להב שומריה
ערבה תיכונה, הערבה התיכונה, עין יהבתוכנית30/ 03/ 306הרחבת מושב עין יהב
שקמים, שפיר, נעםתוכנית6/ 03/ 114/ 4הרחבת מושב נועם
אבו בסמה, גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, מכחולתוכנית28/ 03/ 404שכונת אל באט - מכחול22/08/2012
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 28מגרש 12 שכונה 2 א' ערערה בנגב21/05/2012
אשדודתוכנית3/ 03/ 114/ 49אזור תעשיה 2 - רח' האורגים אשדוד - מס' קודם 3/ מק/ 213919/07/2012