ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה לדיור לאומי - מחוז הדרום

מס' 2011001 מתאריך 20/09/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
רהטתוכנית17/ 03/ 389/ 9הרחבת שכונה 2 - רהט14/11/2012
נתיבותתוכנית22/ 03/ 135שערי העיר01/11/2012
דימונהתוכנית25/ 03/ 151שכונה מזרחית בדימונה