ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה למיתקנים פוטו-וולטאים

מס' 17 מתאריך 02/10/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
בני שמעון, שמעונים, מרחבים, שדה צביתוכנית7/ מפ/ 1034מתקן פוטו-וולטאי שדה צבי
שמעונים, אשכול, ישעתוכנית7/ מפ/ 1037מתקן פוטו-וולטאי מושב ישע
שמעונים, אשכול, יבולתוכנית7/ מפ/ 1036מתקן פוטו-וולטאי מושב יבול
בני שמעון, שמעונים, מרחבים, תדהרתוכנית7/ מפ/ 1035מתקן פוטו-וולטאי תדהר
שקמים, חוף אשקלון, גיאהתוכנית6/ מפ/ 1007מתקן פוטו-וולטאי - גיאה
רמת נגב, כמהיןתוכנית20/ מפ/ 1003מתקן פוטו-וולטאי מושב כמהין27/08/2012