ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2011011 מתאריך 10/10/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
באר שבעתוכנית5/ במ/ 208שכונת רמב"ם - באר שבע11/02/1997
אילתתוכנית2/ 03/ 111/ 17מרכז חוף אלמוג - אילת
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 1תכנית מתאר תל שבע30/01/1986
גלילית מחוז הדרום, רמת חובב, רמת נגבתוכניתד/ 11/ 03/ 266מסילת ברזל לעיר הבה"דים26/11/2012
אופקיםתוכנית23/ 03/ 128קרית מנחם - הרובע הדרומי03/11/2011
חיפהתוכניתתמא/ 13/ ב/ 1/ גתמ"א מפורטת- העמקת תעלת הכניסה הימית לנמל חיפה (מעבר לשובר הגלים)15/02/2012
אשדודתוכניתתמא/ 10/ ד/ 6הרחבת תחנת הכח אתגל (אשקוגן) באשדוד וחיבורה לצנרת הגז הטבעי
חיפהתוכניתתמא/ 37/ ב/ 7תכנית מתאר ארצית חיבור מתקן פצחן מימני בבית זיקוק חיפה למערכת הולכת הגז הטבעי15/02/2012