ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2011011 מתאריך 21/11/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
באר שבעתוכנית5/ 03/ 201תכנית מפורטת לשכונה "הרכס" רמות באר שבע12/07/2000
חבל אילותתוכנית12/ 02/ 147/ 4בר מדבר שחרות חבל אילות14/06/2012
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 90דרך ממזרח לשדה התעופה הקיים - אילת
רמת נגבתוכנית20/ 03/ 306צומת הנגב - יער פארק - רמת נגב
אשדודתוכנית3/ 03/ 106/ 30שינוי בזכויות בניה - רובע ה' - אשדוד
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
שמעונים, שדות נגב, יושיביהתוכנית7/ 03/ 130מושב יושיביה
שמעונים, שדות נגב, שרשרתתוכנית7/ 03/ 237/ 7מושב שרשרת15/02/2012
אילתתוכנית2/ 02/ 240הגדרת זכויות בניה למבנים ומוסדות ציבור והצללות בשטחים ציבוריים- אילת
שמעונים, אשכול, כרם שלוםתוכנית7/ 03/ 225/ 3כרם שלום17/04/2012
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 22מגורים ומסחר מגרש 1380 שכונה 1 - חורה26/01/2012
שמעוניםתוכנית7/ 02/ 480/ 2ישובי החלוציות - שטחים חקלאיים
אילתתוכנית2/ 03/ 135/ 80מגרש 702 - שכונת יעלים - אילת24/04/2012
שמעונים, מרחבים, קלחיםתוכנית7/ 03/ 226/ 6מגרש 261 מו/ב קלחים26/01/2012
אשדודתוכנית3/ 03/ 114/ 48קביעת כניסות חדשות למגרש לתחנת דלק - אשדוד (מס' קודם 3/ מק/ 2210)
שמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 02/ 303/ 46פארק תעשיות ''ספירים'' ואזור מוניציפאלי שער הנגב מזרח - מס' קודם 7/ מק/ 2140
שמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 106/ 2תכנית מפורטת כללית של מרכז איבים
אילתישות כללית2/ 02/ 101/ כ'לפי פרק ה' סעיף 6 בתכנית מיתאר אילת
שקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 03/ 152/ 2שינוי לתכנית מפורטת- קיבוץ ניצנים
שקמים, לכיש, אחזםתוכנית6/ 03/ 172/ 1תיקון לתכנית מפורטת מושב אחוזם
שקמים, חוף אשקלון, כוכב מיכאלתוכנית6/ 03/ 166תכנית מפורטת למושב כוכב מיכאל
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 43תיקון לתכנית מתאר פארק באר שבע
שקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201/ 2תיקון לתכנית מפורטת- מושב לכיש
שקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 214/ 4אתר לסילוק פסולת "אלה"
שקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201/ 1שינוי יעוד מאזור פתוח לאזור ספורט.