ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2011012 מתאריך 14/11/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
תמרתוכנית10/ 02/ 100/ 67ישובי כיכר סדום
אופקים, שמעונים, מרחביםתוכנית23/ 03/ 126מתחם "אפיקי דימרי" - אופקים14/06/2012
אבו בסמה, גלילית מחוז הדרום, מיתר, ערד, שמעונים, חורה, כסייפה, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכניתד/ 11/ 03/ 267דרך מס' 31 -צומת שוקת - ערד (או מבואות העיר ערד)21/07/2011
קרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 92''לב הפארק'' מגרש מס' 113
גלילית - מחוז חיפה, זבולון, מורדות הכרמל, קרית אתא, קרית טבעון, רכסיםתוכניתתמא/ 31/ א/ 3תמ"א לקליטה ועליה תמא/31/ א/ 3 - דרך מס 6 בקטע ממחלף העמקים ועד מחלף סומך17/10/2012
תמרתוכניתתמא/ 16/ ה/ 2תכנית מתאר ארצית לסילוק פסולת - הטמנת פסולת בעלת סיכון נמוך באתר אפעה17/10/2012
אשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 97תוספת שטח עיקרי להקמת בית מלון במגרש סמוך לפארק אלישבע ברובע א'
באר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ 03/ 112/ 19חלוקה של מגרש למגורים ומשקי עזר לשני מגרשי מגורים בכפר ורבורג
שקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 318מאגר מים ''מי לכיש עציון''