ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2011014 מתאריך 28/11/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
שמעונים, שער הנגב, ניר עםתוכנית7/ 03/ 195/ 6קיבוץ ניר עם - הרחבה קהילתית והסדרת שטח המחנה
באר טוביה, באר-טוביה, גבעתיתוכנית8/ 03/ 126/ 420 מגרשים - מושב גבעתי
שמעונים, שער הנגב, רוחמהתוכנית7/ 03/ 264/ 4קיבוץ רוחמה
נתיבותתוכנית22/ 03/ 106/ 20מגרש מסחרי באזור התעשיה
שמעונים, שדות נגב, שער הנגב, סעדתוכנית7/ 02/ 303/ 44תחנת שאיבת מים ''סעד''
שמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 03/ 231/ 10אתר להטמנת פסולת יבשה ברור חייל
חבל אילותתוכנית30/ 03/ 318בריכות ותחנת שאיבה פארן
באר שבעתוכנית5/ 03/ 167/ 52הקמת חניה ציבורית, רח' המנוף א.ת. עמק שרה באר שבע
אילתתוכנית2/ 03/ 105/ 36מבנה למסחר ואכסניית עובדים באזור תעשיה
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 120שינוי יעוד שטח מ''תעשיה ומלאכה'' ל-''תעשיה מלאכה ומסחר''
שמעונים, מרחבים, שדה צביתוכנית7/ 03/ 232/ 9מגרש מס' 41 - מושב שדה צבי
להביםתוכנית20/ 03/ 162/ 3ישוב קהילתי אשלים - מגרש 28
אילתתוכנית2/ 03/ 247מגרש 149 - משעול אבוקדו שחמון רובע 422/08/2012
שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 172/ 25מגרש 35 שכונה 11 תל שבע
שמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 27מגרש 92 שכונה 3 לקיה26/11/2012
שמעונים, אשכול, צאליםתוכנית7/ 03/ 549קיבוץ צאלים - חוות לולים
באר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 81מבנה מסחרי רחוב גולדה מאיר 6 באר שבע
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 205מגורים במגרש 51 רח' דנציגר 42 שכ' נאות לון19/11/2012
באר שבעתוכניתד/ 5/ 02/ 102/ 207דרך גישה לחוות ר''מ
אילתתוכנית2/ 03/ 138/ 12מגרש 32 - שכונת גנים א' אילת
שדרותתוכנית21/ 03/ 125רחוב משה רבנו 169 - שדרות
באר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 110שינויים במגרש 377 רחוב קיסריה 32 שכונת נאות לון באר שבע
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 70מגורים במגרש מס' B 1097 רח' שרה ואהרון אהרונסון 37 שכונת נווה מנחם באר שבע
באר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 112מגורים במגרש מס' 122 רחוב בית לחם 14 שכונה ט' באר שבע09/08/2012
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 71מגורים במגרש מס' A 265 ברחוב חסמן מרק 25 שכונת נווה מנחם באר שבע