ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה למיתקנים פוטו-וולטאים

מס' 18 מתאריך 13/11/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
שמעונים, מרחבים, רנןתוכנית7/ מפ/ 1015מתקן פוטו-וולטאי מושב רנן14/11/2012
רמת נגב, נצנה (קהילת חינוך)תוכנית20/ מפ/ 1002מתקן פוטו וולטאי ניצנה30/05/2012
שמעונים, אשכול, יבולתוכנית7/ מפ/ 1036מתקן פוטו-וולטאי מושב יבול
בני שמעון, שמעונים, מרחבים, תדהרתוכנית7/ מפ/ 1035מתקן פוטו-וולטאי תדהר
רמת נגב, כמהיןתוכנית20/ מפ/ 1003מתקן פוטו-וולטאי מושב כמהין27/08/2012
שמעונים, מרחבים, פעמי תש"זתוכנית7/ מפ/ 1040מתקן פוטו וולטאי פעמי תש''ז
שמעונים, שדות נגב, שובהתוכנית7/ מפ/ 1041מתקן פוטו-וולטאי שובה
שמעונים, מרחבים, ניר משהתוכנית7/ מפ/ 1042מתקן פוטו-וולטאי ניר משה