ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב

מס' 2011005 מתאריך 23/11/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 126אזור עמק שרה שלב ו' צפון09/08/2012
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
תמרתוכנית10/ 03/ 296מתקני הספקת מים ''אפעה''
חבל אילותתוכנית12/ 03/ 194בריכות הספקת מים צוקי עבדה
שקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 318מאגר מים ''מי לכיש עציון''