ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2011012 מתאריך 19/12/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תמרתוכנית10/ 02/ 100/ 49/ אכפר הנוקדים - באזור בקעת קנאים- תמר26/11/2012
אשדודתוכנית3/ 03/ 106/ 30שינוי בזכויות בניה - רובע ה' - אשדוד
מיתרתוכנית15/ 02/ 107ישוב פרברי חירן (מס' קודם 11/ 02/ 241)
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
תמרתוכנית10/ 03/ 298אתר לכריית חול במישור רותם צפון- שינוי בזכויות בניה19/11/2012
קרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 105/ 18אזור תעשיה - רחוב האורן 5 - קרית מלאכי24/04/2012
רהטתוכנית17/ 03/ 420/ 1שינוי יעוד משצ''פ למגורים א' - שכונה 1111/09/2012
באר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 61מגרש מס' 26 ברחוב אבנר 29 שכונה ו' באר שבע01/11/2012
באר שבעתוכנית5/ 03/ 109/ 23מגרש 149 ברחוב יפתח הגלעדי 20
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 126/ 35מתחם ש''י עגנון
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 25מגרש 124 שכונה 10 - חורה14/06/2012
ערדתוכנית24/ 03/ 152מע''ר ערד - מגרש 50126/09/2011
אשדודתוכנית3/ 03/ 114/ 48קביעת כניסות חדשות למגרש לתחנת דלק - אשדוד (מס' קודם 3/ מק/ 2210)
באר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 61מסחר במגרש מס' 100 ברחוב יצחק בן צבי (בניין קרסו)13/03/2012
שמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 03/ 239/ 3תיקון לתכנית מפורטת- הקטנת קווי בניין מושב ישע.
שקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 155/ 1תכנית מפורטת למזבלה אזורית בשטח כרמון - מועצה אזורית שפיר
שקמים, חוף אשקלון, כוכב מיכאלתוכנית6/ 03/ 166/ 1תכנית מפורטת למקלטים מושב כוכב
אשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 44שינוי לתכנית מפורטת, רובע א'- אשדוד