ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2012001 מתאריך 02/01/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שמעונים, שקמיםתוכנית7/ 03/ 456פארק יער ארז
באר טוביה, שקמים, באר-טוביה, יואבתוכניתד/ 8/ 02/ 101/ 64מחלף ראם - כבישים 40/3 - באר טוביה
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 180בניה צמודת קרקע ברחוב השיטה (סמוך למלון המלך שאול)19/07/2012
רהטתוכנית17/ 02/ 406/ 2רהט דרום - מתחם 119/4
שקמים, חוף אשקלוןתוכניתד/ 6/ 03/ 311חיבור מסילת חלץ לתחנת כח רוטנברג
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 185צומת שד' רבין רחוב האצל (מס' קודם 4/ מק/ 2196)