ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות למיתקנים פוטו-וולטאים

מס' 2011005 מתאריך 11/12/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
שמעונים, מרחבים, מסלולתוכנית7/ מפ/ 1014מתקן פוטו-וולטאי מושב מסלול22/02/2012
בני שמעון, שובלתוכנית7/ מפ/ 1009מתקן פוטו-וולטאי קיבוץ שובל דרום09/02/2012
שמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ מפ/ 1006מתקן פוטו וולטאי קיבוץ ברור חייל22/02/2012
שמעונים, אשכול, סופהתוכנית7/ מפ/ 1007מתקן פוטו וולטאי - קיבוץ סופה07/03/2012
בני שמעון, שמעונים, מרחבים, תאשורתוכנית7/ מפ/ 1010מתקן פוטו-וולטאי מושב תאשור09/02/2012
שמעונים, אשכול, תלמי יוסףתוכנית7/ מפ/ 1016מתקן פוטו-וולטאי, מושב תלמי יוסף07/03/2012
שמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ מפ/ 1020מתקן פוטו-וולטאי, קיבוץ ברור חיל (תעשיה)07/05/2012
בני שמעון, בית קמהתוכנית7/ מפ/ 1025מתקן פוטו וולטאי קיבוץ בית קמה07/03/2012
שמעונים, מרחבים, פדוייםתוכנית7/ מפ/ 1027מתקן פוטו וללטאי מושב פדויים25/03/2012
שמעונים, שדות נגב, כפר מימוןתוכנית7/ מפ/ 1028מתקן פוטו-וולטאי כפר מימון22/02/2012