ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2011017 מתאריך 26/12/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
שקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 292אתר לסילוק פסולת יבשה כוכב
שקמים, חוף אשקלון, ניצןתוכנית6/ 03/ 291/ 2ניצן
אילתתוכנית2/ 03/ 135/ 72צמצום דרך שד' התמרים קטע מרח' אילות עד לרח' שחם - אילת
ערבה תיכונה, הערבה התיכונה, ספירתוכנית30/ 03/ 316אתר פסולת יבשה ספיר22/08/2012
בני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 64/ אמאגר "קמה" למי שפד"ן
באר שבעתוכנית5/ 03/ 167/ 51שינוי יעוד קרקע מתעשיה למסחר בעמק שרה
שמעונים, אשכול, ישעתוכנית7/ 02/ 302/ 23תחנת תדלוק בצומת מבטחים
אילתתוכנית2/ 03/ 102/ 32מרכז בר גיל אילת
בני שמעון, תדהרתוכנית31/ 03/ 145/ 2מושב תדהר- שינויים ביעודי קרקע במגרשים מס' 62-65, 46
תוכנית10/ 03/ 297/ אנאות הכיכר - מתקנים הנדסיים במועצה האזורית תמר
שמעונים, אשכול, גבולותתוכנית7/ 03/ 547חוות לולים - קיבוץ גבולות
קרית גתתוכנית9/ 02/ 142שכונה חרדית קטע
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 33שכונה 2 מגדרש 77 ערערה בנגב
אילתתוכנית2/ 03/ 235/ 14משעול אננס, מגרש 8, שחמון רובע 419/11/2012
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 322/ 4שכונה 25 מגרש 5 כסייפה
שדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 100משפחת תורג'מן - שדרות
שמעונים, אשכול, צאליםתוכנית7/ 03/ 120/ 4חוות לולים 2 קיבוץ צאלים
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 35מגרש מגורים 27, שכונה 2 - ערערה בנגב
באר טוביה, באר-טוביה, ניר בניםתוכנית8/ 03/ 111/ 20שינוי יעוד מגרש 48 א' ממגורים באזור חקלאי למגורים א' במושב ניר בנים
בני שמעון, משמר הנגבתוכנית7/ 03/ 104/ 4אזור ספורט ומסחר קיבוץ משמר הנגב
אילתתוכנית2/ 03/ 133/ 5מגרש 13 כיכר רפידים 13, 14 אילת
אילתתוכנית2/ 03/ 214/ 5מגרש 247 רובע 619/07/2012
ערדתוכנית24/ 03/ 155שינוי יעוד ממגורים א' למגורים , מבנים ומוסודת ציבור ברחוב דוכיפת 43/2 ערד
שקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201/ 15משק מס' 1 מושב לכיש
באר שבע, עומר, שמעוניםתוכניתד/ 5/ 02/ 102/ 211מסילת ברזל בקו באר שבע דימונה קטע משולש דימונה