ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2011013 מתאריך 12/12/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (3)דיון עקרוני
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
חבל אילותתוכנית12/ 03/ 177אתר תיירות ונופש בבקעת תמנע (אזור ב')17/07/2006
תמרתוכנית10/ 02/ 100/ 67ישובי כיכר סדום
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 127תוספת זכויות במגרשים ברובע הסיטי