ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2012002 מתאריך 30/01/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 03/ 156/ 6הסדרת מצב קיים בישוב ליבנה
עומרתוכנית14/ 02/ 100/ 43מועדון + 50 - ברחוב אשל 67 א' - עומר
דימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 70שינוי יעוד למגרים, מסחר ותעסוקה - רחוב שיבולים14/06/2012
שקמים, חוף אשקלוןתוכניתד/ 6/ 03/ 311חיבור מסילת חלץ לתחנת כח רוטנברג
אילתתוכנית2/ 03/ 114/ 70מלון אסטרל סיסייד אילת
אשדודישות כללית3/ 03/ 104/ (ה)בקשה להיתר בניה ברחוב האלמוגים 6 אשדוד