ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב

מס' 2011006 מתאריך 28/12/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
שמעונים, מרחביםתוכנית7/ 03/ 520מאגר מבואות ירושלים
שמעונים, אשכול, צוחרתוכנית7/ 03/ 532אזור תעשיה צוחר
באר שבעתוכניתד/ 5/ 02/ 102/ 207דרך גישה לחוות ר''מ