ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה למיתקנים פוטו-וולטאים

מס' 19 מתאריך 08/01/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
בני שמעון, משמר הנגבתוכנית7/ מפ/ 1019מתקן פוטו-וולטאי משמר הנגב - פנימי30/01/2012
בני שמעון, להבתוכנית31/ מפ/ 1002מתקן פוטו-וולטאי קיבוץ להב, פנימי22/08/2012
שקמים, חוף אשקלון, ברכיהתוכנית6/ מפ/ 1002מתקן פוטו וולטאי מושב ברכיה25/03/2012
שמעונים, שדות נגב, גבעוליםתוכנית7/ מפ/ 1029מתקן פוטו-וולטאי מושב גבעולים07/03/2012
שמעונים, מרחבים, פעמי תש"זתוכנית7/ מפ/ 1040מתקן פוטו וולטאי פעמי תש''ז
שמעונים, שדות נגב, שובהתוכנית7/ מפ/ 1041מתקן פוטו-וולטאי שובה
שמעונים, מרחבים, ניר משהתוכנית7/ מפ/ 1042מתקן פוטו-וולטאי ניר משה
שקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהתוכנית6/ מפ/ 1008מתקן פוטו- וולטאי תלמי יפה26/11/2012