ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2012001 מתאריך 23/01/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 97חוות הגמלים - אילת
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
שמעונים, אשכול, שדות נגב, שער הנגבתוכנית7/ 02/ 483שמורת טבע ויערות - מתחם בארי - שמעונים
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 28שכונה 10 מגרש 6 - חורה
קרית גתתוכנית9/ 03/ 113/ 6שדרות העצמאות 54-56
שמעונים, מרחבים, מסלולתוכנית7/ 03/ 160/ 7הרחבה קהילתית (70 יח''ד) מושב מסלול26/11/2012
באר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 103מגרשים 400-404 רחוב שלמה עדני נאות לון
שמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 330/ 10מגרש 172 שכונה א' - שגב שלום26/11/2012
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 200בית עלמין נוצרי
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 191תחנת שאיבה שכונת ברנע ב' ו- ג' אשקלון
אשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 96הגדלת זכויות בניה ושינוי נקודתי בקו בניין קדמי
קרית גתתוכנית9/ 02/ 142שכונה חרדית קטע
רהטתוכנית17/ 03/ 354/ 12מגרש 63, שכונה 26 רהט
אילתתוכנית2/ 03/ 138/ 11מגרש 27 שכונת גנים א'01/11/2012
רהטתוכנית17/ 03/ 296/ 7מגרש 909 מרכז רהט
באר שבעתוכנית5/ 03/ 162/ 31בית מגורים ברחוב אליהו חכים 42- שכונת רמות ב'- באר שבע01/11/2012
ערדתוכנית24/ 03/ 153מועדון רכיבה
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 134מתחם מסחר משרדים ומגורים רובע ז' - אשדוד
באר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 111משעול סוסיא שכונה ט' באר שבע
ערבה תיכונה, הערבה התיכונה, צוקיםתוכנית30/ 03/ 322צוקים (מספר קודם 30/ מק/ 3025)
באר שבעתוכנית5/ 03/ 211/ 34מגורים במגרש A 658 ברחוב לאה פורת 7 שכונת נחל בקע באר שבע
באר שבעתוכנית5/ 03/ 191/ 18מגרשים למבנים ומוסדות ציבור שכונה ו' באר שבע
אילתתוכנית2/ 03/ 214/ 7מגרשים 685, 684 רובע 6 (GAIIERY ) רובע 6 אילת - מס' קודם 2/ מק/ 482