ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2012003 מתאריך 13/02/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
שמעונים, שקמיםתוכנית7/ 03/ 533יער רוחמה14/06/2012
באר שבעתוכנית5/ 03/ 134/ 35הפיכת שטח לבנייני ציבור לאזור מגורים ברחוב השיטה נווה נוי
באר טוביה, באר-טוביה, חצבתוכנית8/ 03/ 135/ 11תוספת 8 מגרשי מגורים במושב חצב
באר טוביה, באר-טוביה, עזריקםתוכנית8/ 03/ 115/ 15תוספת 10 מגרשים במושב עזריקם
שמעונים, שדות נגב, זמרתתוכנית7/ 03/ 149/ 16מגרש 265 - מושב זמרת01/11/2012
אילתתוכנית2/ 03/ 114/ 70מלון אסטרל סיסייד אילת
שקמים, חוף אשקלון, חלץתוכנית6/ 02/ 234/ 48חוות לולים מושב חלץ