ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2012004 מתאריך 12/03/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 21הסדרת אזור תעשיה קיים
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 153אזור אשכולי פז - אשקלון23/11/2005
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
שקמים, יואב, לכישתוכנית6/ 02/ 301גן לאומי תל לכיש ותל מרשה - הרחבה
שמעונים, מרחביםתוכנית7/ 03/ 173/ 3אזור תעשיה מרחבים
באר טוביה, באר-טוביה, חצבתוכנית8/ 03/ 135/ 11תוספת 8 מגרשי מגורים במושב חצב
באר שבעתוכנית5/ 03/ 110/ 19מגדלי סוקולוב באר שבע14/06/2012