ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה למיתקנים פוטו-וולטאים

מס' 20 מתאריך 12/02/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
שמעונים, מרחבים, בטחהתוכנית7/ מפ/ 1024מתקן פוטו-וולטאי מושב בטחה25/03/2012
שקמים, לכיש, שחרתוכנית6/ מפ/ 1006מתקן פוטו-וולטאי מושב שחר
שמעונים, אשכול, ישעתוכנית7/ מפ/ 1037מתקן פוטו-וולטאי מושב ישע
שמעונים, שדות נגב, שבליםתוכנית7/ מפ/ 1038מתקן פוטו וולטאי מושב שיבולים