ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב

מס' 2012001 מתאריך 15/02/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (6)ועדה מקצועית לביוב
ערבה תיכונה, הערבה התיכונה, צופרתוכנית30/ 03/ 312הרחבת מושב צופר
שמעונים, אשכול, גבולותתוכנית7/ 03/ 547חוות לולים - קיבוץ גבולות
בני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 94מתקן תפיסה של שפכי חברון
חבל אילות, יטבתהתוכנית12/ 03/ 137/ 11מאגר מים שפים יוטבתה