ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2012003 מתאריך 05/03/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 101/ 25מרכז תיירות - מצפה רמון
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 165פארק הייטק ומתנ"ח - אשקלון
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
להביםתוכנית20/ 02/ 101/ 4אזור כריית פוספטים אורון - צין
ערבה תיכונה, הערבה התיכונה, צופרתוכנית30/ 03/ 308חאן דרך הבשמים צופר
ערבה תיכונה, הערבה התיכונה, צופרתוכנית30/ 03/ 312הרחבת מושב צופר
אשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 94התחדשות אורבנית, פיני בינוי ברחוב הדקל - רובע א'
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרום23/01/2000
חבל אילותתוכניתתממ/ 4/ 14/ 58תכנית מתאר מחוזית דרום שינוי מס' 58 אזור לשירות ואחסנת מטוסים ליד ש''ת עובדה04/09/2012
הגלבוע, עמק המעיינות, הגילבועתוכניתתתל/ 44אגירה שאובה - כוכב הירדן
תוכניתתממ/ 4/ 14/ 40/ 2/ בתכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס 40/ 2/ ב מבנים יבילים לשרותים חיוניים27/10/2011
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 76החלפת שטחים משצ"פ למסחר וחניה (חצר המלכה)
ערדתוכנית24/ 02/ 101/ 44תכנית מתאר ערד
שקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 318מאגר מים ''מי לכיש עציון''
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 208מנחת מסוקים של בית חולים סורוקה
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 123מחסום הכניסה לאילת
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 147/ 106מתחם רמ''ר אפרידר אשקלון
רמת חובבתוכנית19/ 03/ 110/ 39תוספת זכויות בניה בשטח מתקן הנדסי מגרש מס' 7 רמת חובב11/09/2012