ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2012004 מתאריך 02/04/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 120תחנת כח אשדוד
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 109פינוי מתחם שדה תעופה אילת
רמת נגב, רביביםתוכנית20/ 03/ 106/ 5חי נגב רביבים
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 188הודעה לפי 77-78 מתחם המלאכה באר שבע