ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2012003 מתאריך 26/03/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
בני שמעוןתוכנית7/ 03/ 465בית עלמין לשעת חירום- פארק חצרים
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
דימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 34שכונה צפונית דימונה03/11/2005
באר שבע, בני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 69פארק פנאי חצרים
עומרתוכנית14/ 03/ 120פארק תעסוקה עומר
שמעונים, אשכול, עין השלשהתוכנית7/ 03/ 125/ 4הרחבת קיבוץ עין השלושה
נתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 24מרכז עסקים ומסחר אזור תעשיה נתיבות
שקמים, שפיר, עין צוריםתוכנית6/ 03/ 176/ 7עין צורים 2010
ערבה תיכונה, הערבה התיכונה, ספירתוכנית30/ 03/ 316אתר פסולת יבשה ספיר22/08/2012
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 02/ 310/ 18מגרש 48 שכונה 12 ערוער19/07/2012
גלילית מחוז הדרום, ערד, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 105/ 15חוות טורבינות רוח ליצור חשמל - תל ערד
דימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 48שכונת ''חכמי ישראל'' - דרום מערב14/06/2012
דימונהתוכנית25/ 03/ 111/ 7מרכז תחבורה ''אגד''
אילתתוכנית2/ 03/ 214/ 3שחמוון רובע 6 - תנאי אכלוס09/08/2012
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 189מטווח עירוני באר שבע
באר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 129סמטת שמחה העיר העתיקה14/06/2012
באר טוביה, באר-טוביה, אחווהתוכנית8/ 03/ 138/ 17מרכז גריאטרי - אחוה14/06/2012
תמרתוכנית10/ 02/ 100/ 84תוספת זכויות בניה לכריה באזור תעשיה מישור רותם
אבו בסמה, דרג'יאתתוכנית28/ 03/ 1001דריג'את מגרשים 114-119, 20, 21 - מס' קודם 28/ מק/ 809/08/2012
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 481/ 2מגרש A 700 חלוצית 4 - מס' קודם 7/ מק/ 2142
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 480/ 4חלוצית 1 בני נצרים - מס' קודם 7/ מק/ 2146