ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה למיתקנים פוטו-וולטאים

מס' 21 מתאריך 11/03/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
בני שמעון, משמר הנגבתוכנית7/ מפ/ 1005מתקן פוטו-וולטאי - קיבוץ משמר הנגב
עומרתוכנית14/ מפ/ 1001מתקן פוטו-וולטאי עומר24/04/2012
שמעונים, שער הנגב, ארזתוכנית7/ מפ/ 1026מתקן פוטו וולטאי קיבוץ ארז