ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2012004 מתאריך 30/04/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
באר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 46שינוי מגבלות בניה במגרש מסחרי דרך חברון24/11/1998
שקמים, שפירבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 75הקמת תחנת תדלוק פנימית במושב שפיר
שקמים, יואב, ורדוןבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 85בית אריזה לתוצרת חקלאית
שמעונים, אשכול, סופהבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 97הקמת מסוע (סרט נע) להעברת אגרגטים (חומר חצץ)
שמעונים, אשכול, סופהבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 98הצבת מתקן נייד להעברת אגרגטים
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 126אזור עמק שרה שלב ו' צפון09/08/2012
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 02/ 248/ 9הרחבת דרך כסייפה09/08/2012
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
שמעונים, מרחבים, אשל הנשיאתוכנית7/ 03/ 486כפר הנוער - אשל הנשיא
שמעונים, חורהתוכנית7/ 02/ 177/ 16בגדלת זכויות בניה למגרש 58 שכונה 15 - חורה11/09/2012
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 104מרכז תיירות דרך יותם - אילת01/11/2012
מצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 133/ 1תיירות - חניון קמפינג משולב מדברי במחצבת גבס22/08/2012
שמעונים, אשכול, עין הבשורתוכנית7/ 03/ 285/ 7חוות לולים - עין הבשור
באר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 48מגורים במגרש מס' 2 ריטב אברהם ברוור 99, 103 שכונת רמות
גלילית מחוז הדרום, ערד, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 105/ 15חוות טורבינות רוח ליצור חשמל - תל ערד
באר שבעתוכנית5/ 03/ 111/ 12מגרש 905 מבנים ומוסדות ציבור ברחוב יוסף בן ממתיהו A 28 שכונה ד'09/08/2012
שמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 361/ 4מגרש 10 שכונה 1 לקיה
באר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 110רחוב שח''ל 41, שכונה א', באר שבע
באר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 108מגורים במגרש מס' 35, רח' יחיא קאפח 16 נאות לון
אילתתוכנית2/ 03/ 193/ 3בית במשעול קרקל 10, מגרש 53 שכונת נוה מדבר09/08/2012
שמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 386/ 7מגרשים 15-19 שכ' 6 לקיה09/08/2012
אבו בסמה, אבו קורינאתתוכנית28/ 03/ 223/ 1מרכז שירותים אבו קרינאת מגרשים 901, 901A, 905, 90409/08/2012
שקמים, יואב, ורדוןתוכנית6/ 03/ 180/ 4מגרש 63 א' - ורדון
אילתתוכנית2/ 03/ 152/ 13מגרש 15, משעול אודם 9 - שכונת אבני חן09/08/2012
שמעונים, שדות נגב, זרועהתוכנית7/ 03/ 140/ 6זרועה - חוות לולים - חלקה 1319/07/2012
שקמים, יואב, כפר הרי"ףתוכנית6/ 03/ 203/ 4שינוי בקוי בניין למבנים ושינוי בתחום חלקה א ' כפר הי''ף מס' קודם 6/ מק/ 214511/09/2012