ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2012004 מתאריך 23/04/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 313/ 5שכונה 3 מגרש 84 - ערערה בנגב
רהטתוכנית17/ 03/ 262/ 7שכונה 28 מגרש 17 רהט
שקמים, שפיר, איתןתוכנית6/ 02/ 224/ 18אתר פסולת יבשה איתן
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 104/ 34דיור מיוחד בשכונת ברנע
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 201מבנים ומוסדות ציבור לבריאות ושטח ציבורי פתוח, בי''ח סורוקה
רמת נגב, טלליםתוכנית20/ 03/ 142/ 4תחנת דלק קיבוץ טללים
שמעונים, אשכול, גבולותתוכנית7/ 03/ 547חוות לולים - קיבוץ גבולות
שקמים, לכיש, אחזםתוכנית6/ 03/ 172/ 7הקצאת יעוד חקלאי קיים להחזקת בעלי חיים בשטח האגודה של מושב אחוזם
אופקיםתוכנית23/ 03/ 129מוסדות חינוך וקהילה במתחם קרית החינוך
אילתתוכנית2/ 03/ 235/ 16בית צמוד קרקע ברחוב האגוז 12, רובע 4 שחמון
אילתתוכנית2/ 03/ 249/ 3בית מגורים בסמטת הר שלמה, מגרש 168, רובע 8
בני שמעון, ברושתוכנית31/ 03/ 202/ 7מושב ברוש (מזרח) שינוי יעוד קרקע מיעוד משקי עזר ליעוד מגורים א'
שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 24מסחר, מבנים ומוסדות ציבור - תל שבע
תמרתוכנית10/ 02/ 100/ 84תוספת זכויות בניה לכריה באזור תעשיה מישור רותם
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 324/ 6הגדלת זכויות בניה שכונה 42 מגרש 171 כסייפה
שמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 330/ 11מגרשים 142, שכונה א' שגב שלום
אופקיםתוכנית23/ 03/ 130מבנה ציבור ומסחר בקרית מנחם אפקים
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 326/ 4מגרש מגורים 29, שכונה 4 א' מגרש 29 ערערה בנגב
אילתתוכנית2/ 03/ 214/ 10מבנה צמוד קרקע במגרש 274 שכונת שחמון רובע 6 אילת
באר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 112מגורים ברחוב הכותל מערבי 58/4 שכונה א' באר שבע
באר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 114מגורים במגרש 630A ברחוב ימית שכ' ט' באר שבע
שקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלתוכנית6/ 03/ 136/ 7שינויים באזור מגורים בנחלה ניר ישראל
באר שבעתוכנית5/ 03/ 207/ 27השגה - מגורים במגרש מס' 138A שכונה ו' החדשה באר שבע
באר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 53השגה - מגורים במגרש מס' 209 B ברחוב צבי סגל 36 שכונת רמות באר שבע