ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה למיתקנים פוטו-וולטאים

מס' 22 מתאריך 15/04/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
בני שמעון, דבירהתוכנית7/ מפ/ 1021מתקן פוטו-וולטאי, קיבוץ דביר24/05/2012
שמעונים, מרחביםתוכנית7/ מפ/ 1031מתקן פוטו-וולטאי מושב ברוש29/05/2012
רמת נגב, נצנה (קהילת חינוך)תוכנית20/ מפ/ 1002מתקן פוטו וולטאי ניצנה30/05/2012
בני שמעון, בית קמהתוכנית31/ מפ/ 1001מתקן פוטו-וולטאי שדה גדול בית קמה