ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב

מס' 2012004 מתאריך 18/04/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
באר שבע, בני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 69פארק פנאי חצרים
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 189מטווח עירוני באר שבע
קרית גתתוכנית9/ 02/ 140/ 2קרית גת צפון - מתחם 07
שמעונים, מרחבים, אשל הנשיאישות כלליתדר/ 7/ גזחל/ 110תכנית עבודה לרשת חלוקה בלחץ נמוך מתחנת הגז אשל הנשיא ועד ל- א.ת. אופקים ולמפעל