ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2012005 מתאריך 21/05/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
שמעונים, אשכול, אוריםתוכנית7/ 03/ 118/ 2הרחבת קיבוץ אורים
נתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 166''שער העיר''
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 312/ 8הגדלת אחוזי בניה ותוספת קומה למגרש 64 שכ' 1 ערעה בנגב
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 104/ 34דיור מיוחד בשכונת ברנע
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 202תחנת דלק - חוות ר''מ
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 32שכונה 2 מגרש 139 ערערה בנגב
קרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 167איחוד וחלוקת מגרשים ותוספת יח''ד בגבעת הסביונים קרית מלאכי
אבו בסמה, תראבין א-צאנעתוכנית28/ 02/ 107/ 3מתחם חלקאי עם לולים תראבין
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 297/ 3הגדלת זכויות בניה - שכונה 13 מגרש 111 כסייפה
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 324/ 5הגדלת זכויות בניה שכ' 42 מגרש 20 כסייפה
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 30מגורים במגרש 78 שכונה 10 חורה
באר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 113מגורים במגרש מס' 1 רחוב אוסישקין 4 שכונה א' באר שבע
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 212מגורים במגרש מס' 1202 רחוב וילנסקי משה 55 שכונת נאות לון באר שבע
שקמים, יואב, רבדיםתוכנית6/ 03/ 111/ 8אזור תעשיה רבדים
באר שבעתוכנית5/ 03/ 207/ 27השגה - מגורים במגרש מס' 138A שכונה ו' החדשה באר שבע
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 37מגרש מגורים 61 שכונה 2ב' ערערה בנגב
באר שבעתוכנית5/ 03/ 192/ 31מגורים במגרש מס' 161 ברחוב ניב דוד 30, שכונת נווה זאב
באר שבעתוכנית5/ 03/ 109/ 26מגורים במגרש מס' 158 ברחוב יפתח הגלעדי 2 שכונת נווה עופר באר שבע
באר שבעתוכנית5/ 03/ 159/ 17מגורים במגרש מס' 162 ברחוב צדקיהו 20 וילות מצדה באר שבע
באר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 53השגה - מגורים במגרש מס' 209 B ברחוב צבי סגל 36 שכונת רמות באר שבע
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 139/ 8מגרש 123 שכונה 43 כסייפה
באר שבעתוכנית5/ 03/ 211/ 37מגורים במגרש B 498 ברחוב פאול בן חיים 21 שכונת נחל בקע באר שבע