ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה לדיור לאומי - מחוז הדרום

מס' 2012008 מתאריך 03/06/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאאישור 1אישור פרוטוקול
שמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ 03/ 192/ 18הרחבת מושב מבועים