ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב

מס' 2012005 מתאריך 14/06/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 166''שער העיר''
רהטתוכנית17/ 03/ 426רהט דרום - מתחם 601/11/2012