ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2012009 מתאריך 09/07/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
שמעונים, מרחביםתוכנית7/ 03/ 173/ 3אזור תעשיה מרחבים
אשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 94התחדשות אורבנית, פיני בינוי ברחוב הדקל - רובע א'
אילתתוכנית2/ 03/ 102/ 32מרכז בר גיל אילת
אילתתוכנית2/ 03/ 114/ 70מלון אסטרל סיסייד אילת
אילתתוכנית2/ 03/ 244בית מגורים ברחוב היסמין, מגרש 383 גנים ב' אילת
שקמים, חוף אשקלון, חלץתוכנית6/ 02/ 234/ 48חוות לולים מושב חלץ